Cultura · 8 de Juny de 2009. 15:42h.

Acord "històric" entre editors, escriptors i traductors

Després de vint anys pacten els models de contracte

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC) han arribat a un acord "històric" amb el Gremi d’Editors de Catalunya per tal de "renovar, després de molts anys sense fer-ho, els actuals models de contracte entre escriptors i editors. Els acords signats entre els dos col·lectius signifiquen un gran pas en la defensa dels drets d’autor i, sobretot, el principi de futures negociacions".

El contracte-marc establert entre els autors i els editors catalans inclou "la renovació de tres models de contractes ja existents, el d’edició, el de traducció i el de traducció a preu fet, però amb millores substancials en la seva redacció; i també dos contractes nous: el d’obra col·lectiva i el d’obra d’encàrrec. L’establiment o renovació d’aquests contractes suposa una adequació a la situació actual, ja que els models contractuals  havien quedat totalment obsolets".

Paral·lelament, un dels assoliments més importants és "la creació d’una Comissió Paritària, representada pel gremi d’editors i per les associacions d’escriptors, que s’encarregarà de fer el seguiment d’aquests contractes, actualitzar-los permanentment i resoldre les divergències que puguin sorgir en la seva interpretació".

Entre les millores, cal destacar, entre d’altres, que "es tingui en compte la cessió a tercers per part dels editors dels drets d’una obra, amb consentiment dels autors i traductors; l’encàrrec de traduccions; el dret preferent de l’editor per a les modalitats d’edició contractades i el retorn a l’escriptor de les que no siguin explotades efectivament; els drets de l’editor en l’obra d’encàrrec; la incorporació dels canvis que les noves tecnologies imposen; etc".

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat